Exhibition Untitled TZT071 – Cees Post and friends

In 2022, Cees Post will be a goldsmith for 60 years and a professional jewelry maker for 40 years. This exhibition is being organized on this occasion. Cees has invited four fellow artists to present their work with him. These artists are Cees van Rutten, Eef de Graaf, Molitoritz and Kees van de Wal. The exhibition will take place at both locations of Gallery Bos Fine Art, so both in Utrecht and The Hague.

September 1 – September 25

On Sunday 11 September I will be present at the exhibition in Utrecht between 2 and 4 pm.

Bos Fine Art Utrecht
Erasmuslaan 5
3584 AZ Utrecht
naast het Rietveld-Schröderhuis | next to the Rietveld-Schröderhuis
zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur, andere dagen en tijden op afspraak

Bos Fine Art The Hague
Korte Vijverberg 2 
2513 AB  Den Haag | The Hague
naast het Mauritshuis | next to the Mauritshuis
donderdag – zondag van 13.00 – 17.00 uur

EN (Dutch text below)

Cees Post (1942) makes small, constructivist works of art that you can wear on clothing, but which also come into their own in a display case. He calls them ‘Object jewelry’. Minimal Art, with a refined interplay of lines that you have to look at closely. Worn like jewelry, the lines come to life through the movement. The shiny silver contributes to that.
Cees Post was trained as a gold and silversmith in Schoonhoven, where he already manufactured his first abstract-geometric jewelry in 1958. At the Vrije Academie in The Hague he became proficient in the field of graphics. There he developed his abstract interplay of lines to great heights, but then on paper. In those years he felt related to the ‘pure art’ of the Zero artists.

Straight lines of silver and clean geometric shapes are characteristic of his work. Rectangles, triangles or squares, spatially or in the plane, with staggered, shifting or wavy lines on them. Diagonal lines that suggest depth, but evoke an opposing force through a change of direction. Optical effects are created by shifting and jumping. It is always an investigation into the geometric form in all its variations. The compositions are not created according to a predetermined number system, but completely intuitively.

In Post’s work, a development towards an ever further limitation of the means of form is noticeable. For the past ten years, Cees Post has worked almost exclusively with the square as a basis, within which he sets his lines. Post: “A square is both an anchor point and a challenge for me in my quest for beauty. The square is my frame of mind.” It is precisely this self-imposed limitation that forces us to deepen. Within the square, the abstract lines make the rhythms dance, bring balance and disrupt it again. Cees Post shows how, as an artist, you can explore the field of feeling with extremely thrifty resources.
 
For the exhibition, Cees Post has invited four colleagues to celebrate his 80th birthday: Eef de Graaf, Cees van Rutten, Kees van de Wal and Molitoritz.

The works of these artists can be seen in both Utrecht and the gallery in The Hague. Te works of Cees Post are only on show in Utrecht.

Pictures below the article.

NL

Cees Post (1942) maakt kleine, constructivistische kunstwerken die je op kleding kan dragen, maar die ook in een vitrine tot hun recht komen. ‘Object-sieraden’ noemt hij ze. Minimal Art, met een verfijnd lijnenspel dat je van dichtbij moet beschouwen. Als sieraden gedragen komen de lijnen door de beweging tot leven. Daar draagt het glanzende zilver aan bij.
Cees Post is opgeleid tot goud- en zilversmid in Schoonhoven, waar hij al in 1958 zijn eerste abstract-geometrische sieraden vervaardigde. Aan de Vrije Academie in Den Haag bekwaamde hij zich op grafisch terrein. Daar ontwikkelde hij zijn abstracte lijnenspel tot grote hoogte, maar dan op papier. Hij voelde zich in die jaren verwant met de ’pure kunst’ van de Zero-kunstenaars.

Rechte lijnen van zilver en strakke geometrische vormen zijn kenmerkend voor zijn werk. Rechthoeken, driehoeken of vierkanten, ruimtelijk of in het platte vlak, met daarop verspringende, verschuivende of golvende lijnen. Diagonale lijnen die diepte suggereren, maar door een richtingverandering een tegengestelde kracht oproepen. Door het verschuiven en verspringen ontstaan optische effecten. Het is steeds een onderzoek naar de geometrische vorm in al zijn variaties. De composities komen niet volgens een van tevoren opgelegd getallensysteem tot stand, maar volledig gevoelsmatig.

In het werk van Post valt een ontwikkeling op naar een steeds verdere beperking van de vormmiddelen. De laatste tien jaar werkt Cees Post bijna uitsluitend met het vierkant als basis, waarbinnen hij zijn lijnen zet. Post: ‘een vierkant is voor mij zowel een ankerpunt als ook een uitdaging in mijn zoektocht naar schoonheid. Het vierkant is mijn denkraam’. Juist die zelfopgelegde beperking dwingt tot verdieping. Binnen het vierkant laten de abstracte lijnen de ritmes dansen, brengen ze evenwicht en verstoren ze dat weer. Cees Post toont aan hoe je als kunstenaar het terrein van het gevoel kunt verkennen met uiterst spaarzame middelen.

In de tentoonstelling zijn twaalf recente sieraadobjecten te zien (periode 2016 tot 2021). Daarnaast toont Cees 6 zilveren containers uit 1999. In 2002 zijn zijn Containers genomineerd voor de van Ommeren de Voogtprijs. De Containers zijn uitneembaar. In de Container is een ruimte gecreëerd waarin een dierbaar of kostbaar kleinood bewaard worden.
 
Ter gelegenheid van zijn jubileumjaar is de brochure “Kenmerkend Cees Post” uitgebracht. Tekst Saskia Gras (kunsthistoricus) en vormgeving Cees van Rutten grafische vormgeving. Tijdens de tentoonstelling is deze brochure voor € 10 te koop.

Voor de expositie heeft Cees Post vier collega’s uitgenodigd om zijn 80e verjaardag te vieren:
Eef de Graaf, Cees van Rutten, Kees van de Wal en Molitoritz.

De werken van Cees Post in deze verkooptentoonstelling zijn alleen te zien in de galerie in Utrecht.
De werken van de gastexposanten zijn zowel in Utrecht als in de galerie in Den Haag te zien.

Bos Fine Art, Utrecht
Installation view, Bos Fine Art, The Hague
Installation view, Bos Fine Art, The Hague
Installation view, Bos Fine Art, The Hague
Installation view, Bos Fine Art, The Hague