|31| Herinnering / Remembrance

|nl|
Herinnering
215 x 145 cm, omgekeerde schilderijen, 2018.

Dit werk is gemaakt kort nadat Jan van de Wal, de vader van Kees, is overleden. We zien de achterkant van 16 schilderijen die in kruisvorm zijn opgehangen. De schilderijen zijn gemaakt door de vader van Kees op de schildersclub in het tehuis waar hij woonde. De omkering van de doeken symboliseert herinnering. De kruisvorm staat symbool voor de dood.

|en|
Remembrance
215 x 145 cm, reverse paintings, 2018.

This work was made shortly after Jan van de Wal, the father of Kees, died. We see the back of 16 paintings that are hung in cross form. The paintings were made by the father of Kees at the painting club in the home where he lived. The reversal of the canvases symbolizes remembrance. The cross shape symbolizes death.