|19| Het roze vormpje / The pink shape

< terug

#243
Zonder titel / No title

|nl|
In het achterste vlak van een draadzuil van 40 x 40 cm en 175 cm hoog hangt een schilderij. In het voorste vlak hangt een roze vlakje. Door het veranderende standpunt van de kijker is de positie van het roze vlakje t.o.v. het schilderij steeds anders.

|en|
A painting hangs in the rear plane of a wire column of 40 x 40 cm and 175 cm high. A pink shape hangs in the front area. Because of the changing position of the viewer, the position of the pink area in relation to the painting is always different.